xphi, experimental philosophy, filozofia eksperymentalna
xphi workshopxphi meetings

Filozofia eksperymentalna jako metodologia filozoficzna

Książka Filozofia eksperymentalna jako metodologia filozoficzna do pobrania w postaci pliku .pdf.

Spotkania i kontakt:

Zapraszamy na spotkania wrocławskiej grupy Xφ. Aby się z nami spotkać, wyślij maila na tomaszwysocki@xphi-europe.org o temacie xphi grupa.

Przydatne miejsca:

jak również:

Plan pracy:

24 maja, Wrocław, prezentacja na konferencji Communication and Culture:
Tomasz Wysocki, Dominik Dziedzic, Is eating a fish with a knife immoral? On norms, their evolution, the role of punishment, and the moral/conventional distinction

15 grudnia Nowy Jork, Tomasz Wysocki, What's wrong with the expertise defense?

20 czerwca artykuł w Przekroju o filozofii eksperymentalnej:

25-26 marca Nowy Jork, konferencja Experimental philosophy conference, Dominik Dziedzic, Katarzyna Szubert, Tomasz Wysocki, Are Intuitions Negotiable?, slajdy z naszej prezentacji można pobrać tutaj.

23 marca przygotowujemy prezentację na konferencję Experimental philosophy conference

24-25 lutego Kraków, konferencja Kierunki badawcze w filozofii, referat: Katarzyna Szubert, Filozofia eksperymentalna.

18 stycznia wykład filozofia eksperymentalna. Tu slajdy z wykładu.
 1. Filozofia analityczna
  1. analiza pojęciowa - badanie pojęć, analogia do gramatyki i programu Chomskiego, idiolekty,
  2. projekty neoplatońskie i normatywne - wgląd w rzeczywistość.
 2. Metoda eksperymentów myślowych
  1. trzy klasyczne eksperymenty myślowe (Platon, Kripke, Gettier),
  2. struktura eksperymentu myślowego i rola intuicji filozoficznej.
 3. Filozofia eksperymentalna
  1. podstawowe założenia: nieufność wobec uniwersalistycznych pretensji filozofów i możliwość empirycznego badania intuicji.
  2. trzy nurty wewnątrz kierunku: analiza eksperymentalna, deskryptywizm eksperymentalny, restrykcjonizm eksperymentalny. Metody filozofii eksperymentalnej.
 4. Trzy klasyczne eksperymenty filozoficzne
  1. semiotyka,
  2. epistemologia,
  3. filozofia działania.
 5. Zarzuty
  1. intuicje przemyślane i austinskie,
  2. dlaczego filozof miałby wypowiadać się za innych? model dialogu,
  3. zarzut z biegłości.
 6. Filozofia eksperymentalna we Wrocławiu - cel, osiągnięcia, możliwości.

12 stycznia spotkanie: Crosscultural Moral Objectivism Study--kończymy tłumaczenie.

6 stycznia nad projektami: normalność, tożsamość miasta i humanista i ścisłowiec.

22 grudnia spotkanie: Crosscultural Moral Objectivism Study--dalsze tłumaczenie. Piszemy do Brytyjczyków.

16 grudnia spotkanie: the problem of evil i Crosscultural Moral Objectivism Study--wstępne tłumaczenie.

14 grudnia konferencja socjologów w Długopolu Zdroju, referaty:

26-27 listopada konferencja Talenty 2010, dwa referaty:

16-17 listopada badania do projektu badawczego negocjowalność intuicji.

10 listopada projektujemy ankiety do negocjowalności intuicji.

9-10 września Kraków, Pojęcia. Od konceptualizacji do reprezentacji., Szubert K., Wysocki T., Metoda dyskusji - nowe narzędzie w filozofii eksperymentalnej.

5-6 lipca konferencja Blame in Action--How Moral Evaluation Bears on Intentionality, udział bierny.

4-6 czerwca Sofia, Bułgarska Akademia Nauk, XXVI Varna International Philosophical School Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society East and West

Prezentacje:

31 maja drzwi otwarte na WNS. Dominik Dziedzic, dlaczego warto studiować filozofię?

21-23 maja nasza konferencja Workshop in Experimental Philosophy.

7-9 maja Krakowska Konferencja Kognitywisytczna, Szubert K., Wysocki T., Czy wyjątkowo łamliwe kości są mniej normalne niż wyjątkowo pomocna sąsiadka, czyli co to znaczy być normalnym.

1 maja Nowy Jork, Metaethics and Experimental Philosophy Workshop, Wysocki T., Dziedzic D., Faith and justice--an experimental approach in philosophy of religion.

23 kwietnia spotykamy się z Wrocławskim Centrum Akademickim.

20 kwietnia piszemy abstrakty do Sofii

12 kwietnia spotkanie z McKinsey & Company Poland w biurze współpracy władz miasta ze środowiskiem akademickim.

27-29 marca Kioto, Kyoto Sangyo University, konferencja How and why economists and philosophers do experiments: dialogue between experimentaleconomics and experimental philosophy, wystąpienie: Justice behind the veil of ignorance--do real people behave according to Rawls’s conclusions?

19 marca piszemy abstrakt na Metaethics and Experimental Philosophy Workshop, Yale/CUNY.

6 marca spotkanie z członkiem koła psychologii klinicznej.

26 lutego Poznań konferencja Między psychologią a sztuką:

18 lutego w ramach przygotowań do wyjazdu do Kioto:

10 lutego zajmujemy się tekstami:

2 lutego piszemy abstrakt do Kioto. Do lektury:

28 stycznia piszemy komentarz do publikacji Joachima Horvatha How (Not) to React to Experimental Philosophy.

25 stycznia badamy grupę z seminarium dr. Turowskiego - eksperyment z zasłoną niewiedzy Rawlsa.

22 stycznia badamy intuicje moralne dzieci - 8:50-9:35 i 9:45-10:30 w szkole podstawowej nr 90 przy ulicy Orzechowej 62. Klasy czwarta i szósta.

Spotkanie 19 stycznia dyskutujemy o metodologii ekonomii armchair economics, jaką jest znana nam już skądinąd szkoła austriacka. Polecana lektura:

Spotkanie 13 stycznia będzie poświęcone projektom badawczym:

oraz sprawom organizacyjnym.

Na spotkaniu 21 grudnia:

15 grudnia (wtorek) - panel dyskusyjny własność intelektualna

11-12 grudnia - konferencja Pytania o społeczeństwo2

Na spotkaniu 9 grudnia:

Rozpoczynamy cykl spotkań logika xϕ – xϕ w logice.

Na spotkaniu 2 grudnia:

Na spotkaniu 19 listopada, godzina 1830:

Na spotkanie 11 listopada (środa), godzina 1700, należy przeczytać:

oraz ewentualnie (dodatkowo) notatka dotycząca tekstu głównego.

Miejsca szczególnego zainteresowania w tekście:

Rozpoczynamy cykl spotkań podejście eksperymentalne w epistemologii i semiotyce.

Na spotkanie 4 listopada (środa), godzina 1915, należy przeczytać:

Przy czytaniu pierwszego tekstu zwróćcie uwagę na: jaka jest podana motywacja tekstu, jak autorzy opisują teorie semantyczne w filozofii analitycznej i jaką, wg nich, filozofowie analityczni stosują argumentację. Zwróćcie uwagę na metodologię badania stosowaną w tej publikacji i jak wnioski są wyprowadzane z wyników eksperymentu. Przede wszystkim - jak eksperyment ma się do wniosków.

W drugim tekście zwróćcie m.in. uwagę, jak autor opisuje metodologię Kripkego, krytykę wyników Kripkego przez Machery'ego i resztę i jak krytykuje tę krytykę. Przypatrzcie się jego propozycji wyjaśnienia otrzymanych wyników.

experimental philosophy